Slavförhållanden på Northvolt

av Emil Marklund
Foto: Spisen/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

"De vill väl bygga en billig fabrik, på dåliga arbetsvillkor och slavliknande förhållanden", konstaterade Elektrikernas ombudsman Mathias Hansson i facktidningen Elektrikern i början på november. 30–40 procent av de 250 företag som bygger Northvolts fabrik i Skellefteå saknar helt kollektivavtal. Fackförbunden får larmrapporter om arbetare som kan jobba upp till 90 timmar på en vecka.

Fackförbunden har larmat om förhållandena för de avtalslösa arbetarna. Utöver extrema arbetstider är lönerna förnedrande låga. Många har inte ens försäkringar om det skulle ske en olycka, och svartjobb utnyttjas i stor skala.

Northvolt svarar med tomma ord som att de "vill ha ett nära fackligt samarbete", men vägrar helt ta ansvar för de underleverantörer som arbetar med att bygga fabriken. Krav på kollektivavtal beskriver företaget som en för stor "administrativ börda" – arbete till slavvillkor ger bättre vinst.

Torsdagen 25 november genomförde Polisen, Skatteverket, Jämställdhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket en granskning av arbetsplatsen för att motverka utnyttjandet av arbetskraft genom människoexploatering, ekonomisk brottslighet och brott mot arbetsmiljölagen. Granskningen gav resultat: Nästan 25 procent av de personer som Polisen granskade arbetade svart. Brott mot arbetstidslagen och flera fall av människoexploatering misstänks.

"Man har väldigt otrygga anställningar, helt andra typer av löner och framför allt inga förutsättningar att opponera sig mot de här villkoren", säger Eva Norlin på Jämställdhetsmyndigheten till P4 Västerbotten.

Byggnads har tagit första steget och hotat om stridsåtgärder om inte arbetssituationen förbättras, men det är dags att gå längre än bara hot. De vidriga arbetsförhållandena på Northvolt är avslöjade och välkända. En offensiv kampanj för en blockad, för grundläggande rättigheter för alla arbetare, skulle tveklöst få ett stort gensvar. Med stridbara metoder skulle detta bli ett exempel att följa för arbetare över hela landet som står inför liknande problem. Det räcker inte med undersökningar och förhandlingar – det krävs klasskamp mot kapitalisternas utsugning och exploatering.

  

 


 

PRENUMERERA PÅ REVOLUTION

Om du gillar den här artikeln, teckna en prenumeration på Revolution. För endast 379 kr får du 12 nr av Revolution med 20 sidor välmatade med marxistiska analyser av klasskampen i Sverige och internationellt.

Du kan också ge en donation.