Marxistisk Studiehandledning — Skola dig!

av IMT Sverige

Lenin läser Pravda.Revolution kan stolt presentera denna grundläggande handledning som hjälp för att du ska få rätt fokus i dina studer i marxismens teori och praktik. Vi rekommenderar att du börjar med de grundläggande texterna, innan du arbetar dig vidare.


Att läsa marxistiska klassiker är det bästa sättet att förstå marxismens idéer. Till en början kan det verka svårt, men varje arbetare och ung person vet att allting som är värt att ha också är värt att arbeta för! Det viktigaste är tålmodiga och ihärdiga studier, diskussioner, och i sista hand att tillämpa dessa idéer under ett helt liv.

En del av det länkade materialet finns bara på engelska. Vi arbetar på att översätta dessa texter och tillhandahålla alternativ på svenska så långt det är möjligt. Vi kommer också att utöka denna handledning efterhand. Ta gärna kontakt med oss om du har några frågor eller om du vill ha förslag på vad du kan läsa härnäst.

Följande ljudinspelningar är varmt rekommenderade som en introduktion till marxismen och som en förklaring av socialismen:

[EN] Why Marx Was Right - Alan Woods
[EN] What is Marxism? - Alan Woods
[EN] What Will Socialism Look Like? - Fred Weston
[EN] What is Capitalism? What is Socialism? - Fred Weston

"Utan en revolutionär teori kan det inte finnas någon revolutionär rörelse."
 - V.I. Lenin, Vad bör göras?