Anarkism

av IMT Sverige

Marxism eller anarkism? Bild: Public Domain

Radikala ungdomar som vill förstå hur man ska förändra det moderna samhället tenderar att se marxismen och anarkismen som likvärdiga. Frågan är vilken filosofi, eller kombination av dem, som har de bästa svaren.

Anarkismen är naturligtvis attraktiv för alla dem som med rätta avskräcks av arbetarrörelsens byråkrati. Anarkister gör rätt i att avvisa stalinism och karriärism. Men det räcker inte att bara avvisa dessa fenomen. Vi måste förstå varför byråkrati och förtryck existerar och vilken roll de spelar, för att förstå hur vi kan undvika dem. Vi menar att anarkismen inte har mycket att säga om hur man bekämpar byråkrati. Tvärtom är det marxismens historiematerialistiska metod som gör att vi kan förstå och lösa dessa problem.

I denna avdelning finns en rad artiklar som behandlar anarkismen och de frågor som anarkismen ställer.

 


 

Nivå 1. Inledande artiklar

[EN] Marxism and Direct Action - Phil Mitchinson

[EN] Marxist and Anarchist Theory - Daniel Morley

Staten och revolutionen, kapitel 4: Polemiken med anarkisterna - Lenin

Om auktoritet - Friedrich Engels

 

Nivå 2. Längre artiklar

[EN] Marxism and Anarchism - Alan Woods

Ramaskri om Kronstadt - Leo Trotskij

[EN] Kronstadt: Trotsky Was Right! - A. Kramer

[EN] The Machno Anarchists and Kronstadt - A. Kramer

 

Nivå 3. Marxistiska klassiker

Anarkism och socialism - Lenin

Kommunism och syndikalism - Leo Trotskij

Småborgerlig och proletär socialism - Lenin

 

Ljudfiler

[EN] Marxism and Anarchism - Alan Woods

 


 

Fördjupning

 

Nivå 4. Konflikter mellan marxismen och anarkister i Ryssland efter revolutionen

[EN] Marxism and Anarchism: The Philosophical Roots of the Marx-Bakunin Conflict - Ann Robertson (Part Two)

[EN] The Makhno Movement - Leon Trotsky

[EN] What is the Meaning of Makhno's Coming Over to the Side of Soviet Power? - Leon Trotsky

[EN] Kronstadt and the Stock-Exchange - Leon Trotsky

 

Nivå 5. Inledning till anarkismens filosofiska ursprung och misstag

[EN] Marx vs Bakunin - Alan Woods

[EN] Anarchism and Socialism - G.V. Plekhanov

Ett brev om Proudhon - Karl Marx

 

Nivå 6. Anarkism och den första internationalen

Internet Marxist-Writers Archive Section, "The Conflict with Bakunin"

 

Nivå 7. Klassisk analys av anarkistiska principer

Filosofins elände - Karl Marx