Dialektisk materialism och vetenskap

av IMT Sverige

Dialektisk materialism och vetenskapVarje politisk rörelse, parti, eller till och med åsikt grundar sig medvetet eller omedvetet på någon slags filosofi eller världsåskådning. Den dialektiska materialismen är marxismens filosofi – dess metod. Marxismen handlar om att genomföra en radikal förändring av samhället och kräver därför en uppsättning filosofiska principer som är utomordentligt klara och grundliga, och som tillsammans utgör ett system.

Den dialektiska materialismens idéer, som grundar sig på det filosofiska tänkandets bästa traditioner, är inte några fasta dogmer utan ett system av verktyg och allmänna principer för att analysera världen materialistiskt och vetenskapligt.

Den dialektiska materialismens grundsatser är: att allting som existerar är materiellt och härrör från materia; att materien är i en process av ständig förändring; och att all materia är sammankopplad och beroende av all annan materia.

Om vi ska förstå samhället för att förändra det, så kan det inte göras hur som helst. Den mänskliga viljan är nämligen inte naturens härskare, utan våra idéer och tankar återspeglar tvärtom materiella lagar. Vi måste försöka förstå de lagar som styr hur samhället förändras. Genom att följa vår utbildningsplan i dialektisk materialism kommer läsaren att bekanta sig med detta sätt att se på världen, för att de också ska kunna börja tillämpa marxistiska idéer.

 


 

Nivå 1. Grundläggande orientering

[EN] Dialectical materialism - John Pickard

Vad är dialektisk materialism? - Rob Sewell

Den materialistiska dialektikens ABC - Leo Trotskij

 

Nivå 2. Dialektisk materialism och vetenskap

[EN] An Introduction to Dialectical Materialism - Alan Woods and Rob Sewell

[EN] Introduction to "ABC of Materialist Dialectics" - Rob Sewell

[EN] Chaos, Science, and Marxism - Daniel Morley

[EN] Introduction to the German Edition of "Reason in Revolt" - Alan Woods

[EN] Reason in Revolt - Ted Grant and Alan Woods

 

Nivå 3. Marxism och evolution

[EN] The origins of our species - Rob Sewell

[EN] Engels and Human Development - John Pickard

Arbetets andel i apans förvandling till människa - Friedrich Engels

 

Nivå 4. Filosofins historia

Filosofins historia - Alan Woods

 

Ljud och video – grunder

[EN] The History of Philosophy - Alan Woods

[EN] Philosophy and Dialectics - Daniel Morley

[EN] Marx, Hegel, and Dialectics - Daniel Morley

[EN] The Part Played by Labour in the Transition from Ape to Man - John Pickard

[EN] Marxism and Science - John Pickard

 


 

Fördjupning

För dig som redan har ett bra grepp om ovanstående verk och marxismen i övrigt.


Nivå 5. Dialektikens principer och metoder

Teser om Feuerbach - Karl Marx

Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut - Friedrich Engels

[EN] Marx and Engels letters on dialectics (stora skillnader i hur relevanta olika brev är)

 

Nivå 6. Engels tillämpning av materialismen på naturen

Naturens dialektik - Friedrich Engels

 

Nivå 7. Avancerade texter inom dialektisk materialism

Den tyska ideologin - Karl Marx

Anti-Dühring, Första avsnittet: Filosofi - Friedrich Engels

[EN] Notes on Paulsen's "Introduction to Philosophy" - Lenin

 

Nivå 8. Mycket avancerade texter inom dialektisk materialism

[EN] Conspectus of Hegel's "The Science of Logic" - Lenin

Materialism och empiriokriticism - Lenin