Fascism

av IMT Sverige

Trots att fascism hela tiden diskuteras är det väldigt lite som sägs om fascismens rötter och hur man kan stoppa den från att nå framgång igen.

Fascismen är i själva verket kapitalismens dödsvåndor och den "imperialismens renodlade kärna". Fascisterna i Tyskland, Italien, Spanien och andra länder kunde bara komma till makten efter att arbetarklassen hade besegrats. I sista hand uttrycker fascismens vansinne den historiska kris och återvändsgränd kapitalismen hade hamnat i under början av 1900-talet, och att arbetarklassen misslyckades med att gripa makten och ersätta kapitalismen med en arbetarstat. Misslyckandet berodde på deras korrupta ledarskap bestående av reformister å ena sidan och stalinister å den andra. Fascismen kunde och borde ha undvikits om arbetarklassen hade haft ett stridbart och enat ledarskap som var beredda att ta makten.

 


 

Nivå 1. En introduktion

[EN] Trotsky and the Struggle Against Fascism - Fred Weston

Trotskij och kampen mot fascismen i Tyskland - Phil Mitchinson

Fascism: Vad är det och hur bekämpar man den?

 

Nivå 2. Fascismen i Spanien

Den spanska revolutionen 1931-37 - Alan Woods

Lärdomar av Spanien – den sista varningen - Leo Trotskij

 

Nivå 3. Tyskland

[EN] Germany: from Revolution to Counter-Revolution - Rob Sewell

 

Nivå 4. Teoretiska utvecklingar om fascism

Bonapartism och fascism - Leo Trotskij

Bonapartism, fascism, krig - Leo Trotskij

 

Ljudfiler

[EN] Fascism and the Far Right - Rob Sewell

[EN] Fascism and the Rise of Nazism - Mick Brooks

 


 

Fördjupning

 

Nivå 5. Fascismen efter kriget

[EN] The Menace of Fascism: What It is and How to Fight It - Ted Grant

 

Nivå 6. Kampen mot nazismen och enhetsfronten

Kampen mot nazismen i Tyskland - Leo Trotskij

 

Nivå 6. Frankrike inför andra världskriget

Om Frankrike 1934-36 - Leo Trotskij