Historiematerialism

av IMT Sverige

Pyramid över det kapitalistiska systemet.Historiematerialismen är tillämpningen av den dialektiska materialismen på det mänskliga samhället och historien. Den omfattar den allmänna teorin om hur och varför samhället utvecklas på det sätt det gör. En djupare, mer konkret förståelse av dessa principer i kombination med studier av klasskampens verkliga, levande historia tillåter oss att komma till en allmän förståelse av var det kapitalistiska samhället är på väg och vilken politisk strategi som krävs för att framgångsrikt påverka händelseutvecklingen.

Historiematerialismens grundläggande principer är att det mänskliga samhället styrs av inneboende lagar – dess utveckling är inte på något sätt godtyckligt eller tillfälligt, och styrs inte heller bara av "stora mäns" vilja eller av idéer. Klasskampen är den grundläggande drivkraften i alla samhällen som vi sett hittills. Individer kan påverka samhället i enlighet med sina idéer, men bara inom bestämda materiella gränser och villkor.

Den viktigaste lag som styr historiens utveckling är den om produktivkrafternas utveckling – vilket betyder ekonomiskt produktiv teknik, vetenskap, arbetsmetoder etc. Nivån på produktivkrafternas utveckling bestämmer produktionens sociala relationer – det vill säga samhällets struktur, klassrelationer etc. Varje socialt system har sina inneboende rörelselagar. Om vi vill störta det kapitalistiska samhället måste vi förstå hur kapitalismen fungerar.

 Inledande artiklar

Vad är historiematerialism? - Alan Woods

Introduktion till historisk materialism

 

Längre artiklar

Civilisation, barbari och marxismens historiesyn - Alan Woods

[EN] Engels and the Origins of the Family - Rob Sewell

Om personlighetens roll i historien - Plechanov

Engels' brev till:

 

Marxistiska klassiker

Det kommunistiska manifestet - Marx och Engels

Socialismens utveckling från utopi till vetenskap - Engels

Familjens, statens och privagendomens ursprung - Engels

 

Ljud och video

[EN] Historical Materialism - Adam Booth

[EN] Origins of the Family, Private Property, and the State - Rob Sewell

 Fördjupningsmaterial

Förkapitalistiska produktions- och egendomsformer - Karl Marx

Den tyska ideologin (urval) - Marx och Engels

[EN] On Historical Materialism - Franz Mehring

[EN] The Materialist Conception of History - Plekhanov