Imperialism och krig

av IMT Sverige

Krig är ett ständigt inslag under kapitalismen, särskilt i den imperialistiska epoken. Det har inte varit en enda dag utan krig sedan andra världskriget, som på den tiden marknadsfördes som ett krig för att "göra slut på alla krig". Kapitalismen är ett i grunden instabilt system, konkurrensinriktat och våldsamt. Det kan inte heller finnas någon fred mellan klasserna, eftersom systemet bygger på att arbetarklassen exploateras av de rika.

Men det finns olika slags krig under kapitalismen. Frågan om krig är den svåraste av alla att bedöma, och noggranna studier är nödvändiga för revolutionärer så att man inte tappar bäringen. Vissa så kallade "socialister" stöttade till exempel kriget i Irak, eftersom det hade framställts som ett krig för "demokrati" mot diktatur. På samma sätt ledde missförstånd kring det första världskrigets karaktär och dess innebörd till den Andra internationalens sammanbrott.

Krig är precis som revolutioner skarpa uttryck för kapitalismens kris. Under kapitalismen kommer det att bli många krig i framtiden. Desto mer revolutionärer studerar och förstår kapitalismens tidigare krig, desto bättre rustade kommer vi att vara i kampen mot framtida krig och det kapitalistiska systemet självt.

 


 

Introduktion

[EN] Marxism and War: Study Guide With Links to Further Reading - Phil Mitchinson

[EN] Lenin on Imperialism - Trotsky

Lär er att tänka - Leo Trotskij

Om "Fredsprogrammet" - Lenin

 

Längre artiklar

Den proletära revolutionens militärprogram - Lenin 

Pacifismen som imperialismens tjänare - Leo Trotskij

Brittisk pacifism och brittisk motvilja mot teori - Lenin

 

Marxistiska klassiker

Imperialismen som kapitalismens högsta stadium - Lenin

Borgerlig och socialistisk pacifism - Lenin

Krig och revolution - Lenin

[EN] Marxism and the Struggle Against Imperialism - Alan Woods and Ted Grant

[EN] Reply of WIL to the RSL criticism of "Preparing for Power" - Ted Grant

 

Ljud och video

[EN] World War One and Imperialism - Alan Woods