Kvinnokamp

av IMT Sverige

Diskrimineringen och förtrycket av kvinnan är en beståndsdel i klassamhället, av sådan vikt att Engels till och med hänvisade till det som "det första klassförtrycket". Tillsammans med själva klassystemet, framstår kvinnoförtrycket ofta som någonting naturligt, oföränderligt och evigt, eftersom det har funnits så länge. Men marxismen är en historisk vetenskap som ägnar sig åt att förstå de grundläggande förändringar som samhället går igenom. Marxister kan inte låta sig nöjas med bekväma fördomar.

En studie av det mänskliga samhällets ursprung, som Engels berömt genomförde i sin bok Familjens, statens och privategendomens ursprung, avslöjar att kvinnoförtrycket inte på något sätt är naturligt och inte ens existerade under större delen av vår historia. Engels förklarade att kvinnoförtrycket uppstod med klassamhällets framväxt och privategendomen, och att det också kommer att försvinna med det.

Marxister är i full solidaritet med feminister. Vi är oförsonliga motståndare till kvinnoförtrycket och stöder helhjärtat kampen för deras frigörelse. Vi tror att detta kommer åstadkommas genom klasskamp, eftersom det är historiens grundläggande lokomotiv i ett klassamhälle som vårt. Men marxismen utgör en separat uppsättning idéer från feminismen, där den senare är en mer eklektisk och spretig uppsättning idéer. I denna avdelning kan läsaren hitta de verktyg marxismen tillhandahåller för att förstå och besegra kvinnoförtrycket.

 


 

Nivå 1. Inledande artiklar

Kvinnoförtryckets ursprung - Rob Sewell

[EN] Women and Capitalism - Barbara Humphries

Kvinnor och kampen för socialism - Alan Woods

 

Nivå 2. Kvinnokampens historia

Kvinnokamp och klasskamp - Marie Frederiksen

[EN] Women and the Suffrage - Barbara Humphries

[EN] From the Rice-Fields to the Modern Call-Centers - Sonia Previato (del två)

 

Nivå 3. Kvinnoförtryckets ursprung

Familjens, privategendomens och statens ursprung - Engels

 

Ljud och video

[EN] Marxism and Feminism - Ylva Vinberg

[EN] Marxism and Feminism - Rachel Gibbs

[EN] Marxism and Feminism - Marie Frederiksen

[EN] Origins of the Family, Private Property and the State - Rob Sewell

 


 

Fördjupning

 

Nivå 4. Bolsjevikerna, Sovjetunionen och kvinnor

[EN] The Gains Made For Women by the Russian Revolution - Miriam Martin

[EN] Lenin on Women - Clara Zetkin

[EN] Marxism and the Emancipation of Women - Alan Woods and Ana Muñoz

[EN] The Emancipation of Women in Russia Before and After the Revolution - Elisbetti Rossi (del två)

 

Nivå 5. Klassiska texter om kvinnokamp

[EN] On the Emancipation of Women - Lenin

[EN] On Women - Leon Trotsky