Marxistisk ekonomi

av IMT Sverige

Teckning av kapitalist.Marxistisk ekonomi är studiet av det kapitalistiska samhällets rörelselagar. Varför hamnar kapitalismen ständigt i kris? Varför existerar massarbetslöshet? Är varuproduktion, marknadens dominans, och rika och fattiga naturliga, oföränderliga stadier för mänskligheten? Eller är de bara produkten av detta specifika produktionssätt – kapitalismen? Om det är så, finns det något sätt som kapitalismen kan existera utan dessa problem, eller kan man minimera dem?

Marxistisk ekonomi är ett sätt att analysera den kapitalistiska ekonomin genom ett "helhetsperspektiv". Det börjar med att sätta in det i sitt verkliga historiska sammanhang (snarare än att hitta på abstrakta idealiseringar av kapitalismen för att försöka berättiga det, som den borgerliga ekonomin gör). Den studerar alla dess inbördes förhållanden och motsägelser, snarare än att artificellt försöka isolera en av systemets aspekter. På detta sätt blottlägger den marxistiska ekonomin kapitalismens funktionssätt; exploateringen och orättvisan som är inneboende i den. Den som vill gå till botten med varför mänskligheten på 2000-talet, trots att vi har en mer avancerad förståelse av världen än någonsin tidigare, verkar ha hamnat i en evig kris som den inte kan förstå, bör ta avstamp i den marxistiska ekonomin, till att börja med i Marx egna skrifter.

 


 

Inledande artiklar

[EN] Introduction to Marxist Economics - Alan Woods and Rob Sewell

[EN] In Defence of the Labour Theory of Value - Rob Sewell

Kapitalism och kris - Nelson Wan

Lönearbete och kapital - Karl Marx

Lön, pris och profit - Karl Marx

 

Längre artiklar

Vad är orsaken till kapitalistiska kriser: Underkonsumtion eller överproduktion? - Rob Sewell

[EN] Will There Be a Slump? - Ted Grant

[EN] The Capitalist Crisis and the Tendency for the Rate of Profit to Fall - Rob Sewell (del 2)

[EN] Marx, Keynes, Hayek, and the Crisis of Capitalism - Adam Booth (del 2 och del 3)

[EN] Technology, innovation, growth, and capitalism - Adam Booth

[EN] Monopoly Capitalism - Will Roche

 

Marxistiska klassiker

Anti-Dühring. Andra avsnittet: Ekonomi - Friedrich Engels

 

Ljud och video

[EN] Introduction to Marxist Economics - Fred Weston

[EN] The Origins of Marxist Economics - Rob Sewell

[EN] Marxism vs Keynesianism - Adam Booth

 


 

Fördjupning

 

Avancerade principer

[EN] The Class Struggle and the Economic Cycle - Alan Woods and Ted Grant

[EN] Marxism and the Theory of "Long Waves" - Alan Woods

Den kapitalistiska utvecklingskurvan - Leo Trotskij

 

Marxistiska klassiker

Filosofins elände - Karl Marx

Till kritiken av den politiska ekonomin - Karl Marx

Teorier om mervärdet - Karl Marx

 

Kapitalet

Översikt över "Kapitalet" av Karl Marx - Friedrich Engels

Kapitalet band ett, band två och band tre