Nationsfrågan

av IMT Sverige

Nationsfrågan – det vill säga, förtrycket av nationer och nationella minoriteter, som har karaktäriserat kapitalismen från dess uppkomst till idag – har alltid haft en central position i den marxistiska teorin. Också här avslöjar historiematerialismens metod den skenbart "naturliga" roll som nationen intar som ett uttryck för det mänskliga samhället. Nationer har verkligen inte alltid existerat, och kommer inte alltid att existera i framtiden.

Nationen som vi känner den i dag är en produkt av kapitalismens utveckling och dess behov av att ena människor i enheter av en viss storlek (beroende på hur långt systemet utvecklats – till exempel tenderar nya nationer att vara mycket större) för att konsolidera marknaden. Motsägelserna och spänningarna mellan länder är ett resultat av kapitalismens "sammansatta och ojämna" utveckling. Motsägelserna i själva det kapitalistiska produktionssättet tvingar varje härskande klass att expandera utåt, och i och med det också utveckla en global marknad och imperialism.

De våldsamma motsättningar som detta skapar orsakar i sin tur nationalism, rasism och krig. Det finns inget sätt som en framgångsrik världsrevolution, och avskaffandet av det globala kapitalistiska systemet, kan äga rum utan en noggrann och nyanserad förståelse av den nationella frågan, som kan vara mycket känslig och komplex. Därför är denna avdelning av yttersta vikt för revolutionärer.

 


 

Inledande artiklar

Lenin om nationsfrågan – Rob Sewell

 

Längre artiklar

Nationalitetsproblemet – Leo Trotskij

Den socialistiska revolutionen och nationernas självbestämmanderätt – Lenin

[EN] Black Struggle and the Socialist Revolution – Workers International League

 

Marxistiska klassiker och böcker

[EN] Marxism and the National Question – Alan Woods and Ted Grant

Om nationernas självbestämmanderätt – Lenin

Om en karikatyr på marxismen och om imperialistisk ekonomism – Lenin

 

Ljudfiler

[EN] Marxism and the National Question – Fred Weston

[EN] Marxism and the Black Struggle – Fred Weston

 


 

Fördjupning

Lär er att tänka – Ett vänligt råd till vissa ultravänsterister – Leo Trotskij

Om det kinesisk-japanska kriget – Leo Trotskij

Kritiska anmärkningar i den nationella frågan – Lenin

[EN] On Black Nationalism – Leon Trotsky