Revolutionär strategi

av IMT Sverige

Revolution är den svenska sektionen av Internationella Marxistiska Tendensen, som är aktiv i över 30 länder. Vårt mål är att sprida marxismens idéer på ett organiserat sätt, inom arbetarrörelsen och ungdomen. Bara den svenska arbetarklassen kan förändra det svenska samhället, eftersom den har en central roll i produktionen och ett gemensamt intresse av att bygga socialismen.

Men vi måste noggrant studera den svenska arbetarklassens traditioner och historia för att de marxistiska idéerna ska kunna nå dem. Det finns alltför många grupper som bara utropar sig själva som förtruppen för den svenska arbetarklassen, och som bara avfärdar klassens verkliga traditioner.

I denna avdelning finns en rad artiklar som förklarar våra ståndpunkter i den svenska klasskampen, de främsta lärdomarna från arbetarklassens historia och lärdomarna från dem, och marxisternas strategi i förhållande till arbetarrörelsen och klassens massorganisationer.

 


 

Nivå 1. Inledande artiklar

Vad ska man börja med? - Lenin
En mycket kort och användbar uppsats om marxistisk taktik. Den diskuterar kort den funktion som ett partis tidning har, men också den grundläggande taktik som en revolutionär marxistisk organisation måste tillämpa för att nå framgång. En korrekt taktik är avgörande, givet att sekteristisk ultravänsterism och opportunism fortfarande är problem i vår tid.

Om massorganisationerna - Ted Grant

Vårt program - Lenin

Fackföreningarna i Storbritannien - Leo Trotskij

 

Nivå 2. Den marxistiska tendensens historia

[EN] Origins of British Trotskyism - Rob Sewell

[EN] History of British Trotskyism - Ted Grant

[EN] How the Militant Was Built and How it Was Destroyed - Rob Sewell

[EN] Ted Grant: The Permanent Revolutionary

 

Nivå 3. Bolsjevikpartiets historia

"Radikalismen" – kommunismens barnsjukdom - Lenin

[EN] Bolshevism: The Road to Revolution - Alan Woods

 

Ljud och video

[EN] Bolshevism - Alan Woods

[EN] Karl Marx and The First International - Fred Weston

 


 

Fördjupning

 

Nivå 4A. Klassisk orientering om fackföreningarna

Fackföreningarna under det imperialistiska förfallets epok - Leo Trotskij

 

Nivå 4B. Kraven på ett professionellt uppträdande

[EN] On Democratic Centralism and the Regime - Trotsky

[EN] Statement of the PB on the Expulsion from WIL of Healy (1943)

 

Nivå 4C. Principer kring orientering

[EN] Marxism versus Sectarianism - Reply to Luis Oviedo

[EN] Replies to Luis Oviedo - Alan Woods (del två, tre, fyra och fem)

 

Nivå 5. Lenin om det revolutionära partiet

Ett steg framåt, två steg tillbaka - Lenin

[EN] The Myth of Lenin's Concept of the Party - Hal Draper (stundtals tenderar den att vara överdrivet akademisk, men den är ändå allmänt användbar)

Vad bör göras? - Lenin

 

Nivå 6. Arbetarrörelsen i andra länder

[EN] In the Cause of Labour: a History of British Trade Unionism - Rob Sewell