Revolutionernas historia

av IMT Sverige

Målning ryska revolutionen.Marxismens idéer och behovet av ett revolutionärt parti är inte något som någon enskild person bara har hittat på, utan är slutsatser som följer av studier av historien – klasskampens historia. Man talar ofta i detta avseende om det revolutionära partiet som klassens kollektiva minne, och vår uppgift är att lära oss historiens lärdomar för att förbereda för de revolutionära händelser som äger rum idag och i framtiden.

I denna avdelning presenterar vi material som behandlar de viktigaste revolutionära kamperna i historien – från den tidiga klasskampen i romarriket till arbetarklassens enorma rörelser under 1900-talet. Genom att läsa och lyssna till dessa, kommer läsaren få en god överblick över den revolutionära rörelsens historia och de huvudsakliga lärdomarna man bör dra från dessa.

För analyser av de revolutionära rörelserna under 2000-talet, läs de nyheter och analyser som vi publicerar här på hemsidan!

 


1. Utvalda, särskilt viktiga revolutioner

 

A. Ryska revolutionen 1917

Se avdelningen om Ryssland, Lenin, Trotskij och stalinism

[EN] The Russian Revolution (audio) - Alan Woods

 

B. Tyska revolutionen

Framåt utan att glömma - den tyska revolutionen - Marie Frederiksen

[EN] Germany: from Revolution to Counter-Revolution - Rob Sewell

[EN] The German Revolution (audio) - Rob Sewell

 

C. Spanska revolutionen

Den spanska revolutionen 1931-37 - Alan Woods

Lärdomar av Spanien - Leo Trotskij

[EN] The Spanish Revolution 1931-37 - Ted Grant

[EN] The Spanish Revolution (audio) - Jorge Martin

 

2. Revolutionernas historia

 

Klasskampen i Rom

[EN] The class struggle in the Roman Republic - Alan Woods

[EN] Spartacus and the uprising of the slaves - Alan Woods


Engelska revolutionen

[EN] Oliver Cromwell and the English Revolution - Rob Sewell

[EN] The Last Stand of the Levellers - Dudley Edwards

[EN] The English Revolution (audio) - Rob Sewell

 

Franska revolutionen

[EN] The French Revolution - Alan Woods

[EN] The Fall of the Bastille and the Rise and Fall of the Jacobins - Alan Woods

[EN] The French Revolution (audio)

 

Amerikanska revolutionen

[EN] Class struggle and the American Revolution - John Peterson

[EN] Marxism and the United States - Alan Woods

[EN] The American Revolution (audio) - John Peterson

 

Pariskommunen 1871

[EN] The Paris Commune of 1871

[EN] The Paris Commune of 1871 (audio)

 

Kinesiska revolutionen

[EN] 90 Years of the Chinese Communist Party - Daniel Morley

[EN] The Chinese Revolution of 1949 - Alan Woods

[EN] The Chinese Revolution of 1949 (audio) - Alan Woods

 

Nasserismen

[EN] Nasser and the Egyptian Revolution - Frederik Ohsten

[EN] Nasserism (audio) - Francesco Merli

 

Kubanska revolutionen

[EN] The Cuban Revolution - Jorge Martin

[EN] Che Guevara - Alan Woods

[EN] The Cuban Revolution (audio) - Jorge Martin

 

Maj 1968 - Frankrike

Den franska revolutionen i maj 1968 - Alan Woods

[EN] May 1968: The Student Movement and Revolution

 

Portugal 1974-75

Portugal 1974 – nejlikornas revolution - Martin Oskarsson

[EN] Portugal 1974-75 - a revolution derailed

[EN] Portuguese Revolution 1974

 

Iranska revolutionen

Iran 1979. Den stulna revolutionen - Alexander Regander

[EN] The Iranian Revolution - Fred Weston

[EN] The Iranian Revolution - Ted Grant

[EN] Historical Origins of the Iranian Revolution - Mobareze