Ryssland, Lenin, Trotskij och stalinism

av IMT Sverige

Lenin talar under ryska revolutionen.Den ryska revolutionen 1917 är den största händelsen i världshistorien. För första gången lyckades arbetarklassen ta och bibehålla makten. Slavarna slog tillbaka och vann. Av dessa skäl har Lenins och Trotskijs namn, såväl som hela den ryska revolutionen, dragits i smutsen av borgerligheten ända sedan dess.

Naturligtvis har de fått draghjälp av revolutionens degenerering och den monstruösa diktatur som byggdes upp under Stalin. Men stalinismen utgör ett brott med oktoberrevolutionens traditioner, och är raka motsatsen till bolsjevismen och leninismen. Här kan du läsa mer om detta, och hitta förklaringar till hur någonting som stalinismen kunde ske och vad det betyder för vår rörelse.

 


 

 

Nivå 1. Ryska revolutionen, Stalins brott och kontrarevolutionen

Vad hände med arbetarstaten?

[EN] Stalin: Fifty Years After the Death of a Tyrant - Alan Woods

[EN] Lenin's Last Struggle - Alan Woods

Hur besegrade Stalin oppositionen? - Leo Trotskij

 

Nivå 2. Längre artiklar

[EN] The Revolution Betrayed: A Marxist Masterpiece - Alan Woods

Den kommunistiska internationalens uppgång och fall - Ted Grant

Stalinism och bolsjevism - Leo Trotskij

 

Nivå 3. Vidare läsning (böcker)

Tio dagar som skakade världen - John Reed

[EN] Bolshevism: The Road to Revolution - Alan Woods

[EN] Russia: From Revolution to Counter-Revolution - Ted Grant

 

Ljudfiler

[EN] The Russian Revolution - Rob Sewell

[EN] Bolshevism - Alan Woods

[EN] Rise and Fall of the Communist International - Marie Frederiksen

[EN] In Defence of Leon Trotsky - Alan Woods

[EN] Stalinism - Fred Weston

 


 

Fördjupning

 

Nivå 4. Trotskij, Lenin och revolutionen

[EN] Lenin and Trotsky: What They Really Stood For - Ted Grant and Alan Woods

[EN] The Character of the Russian Revolution - Leon Trotsky

Proletariatets uppgifter i vår revolution - Lenin

Om dubbelmakten - Lenin

Kampen om statsmakten - Leo Trotskij

Kan bolsjevikerna behålla statsmakten? - Lenin

Ryska revolutionens historia - Leo Trotskij

[EN] The Principles of Democracy and the Proletarian Dictatorship - Leon Trotsky

Teser om konstituerande församlingen - Lenin

Kommunismen och terrorn - Leo Trotskij

Hellre mindre men bättre - Lenin

Lenin är död - Leo Trotskij

 

Nivå 5A. Efter Lenins död: Trotskijs kamp mot stalinismen

Om Lenins testamente - Leo Trotskij

Tredje internationalen efter Lenin - Leo Trotskij

Den förrådda revolutionen - Leo Trotskij

Stalins förfalskarskola - Leo Trotskij

Varken en arbetarstat eller en borgerlig stat? - Leo Trotskij

Sovjetunionens klasskaraktär - Leo Trotskij

Till den ryska revolutionens försvar (”Köpenhamnstalet”) - Leo Trotskij

 

Nivå 5B. Kampen mot stalinismen efter Trotskijs död

[EN] Stalinism in the Post-War World - Ted Grant

[EN] Bureaucratism or Workers' Power - Ted Grant and Roger Silverman

[EN] Against the Theory of State Capitalism - Ted Grant

Tjeckoslovakien: De aktuella frågorna - Ted Grant

[EN] The Chinese Revolution - Ted Grant

[EN] The Colonial Revolution and the Deformed Workers' States- Ted Grant

 

Nivå 6. Innan den ryska revolutionen

Året 1905 - Leo Trotskij