Staten

av IMT Sverige

Polis diskuterar med en demonstrant i Paris 1968.Staten har inte alltid existerat. Den är omöjlig att separera från klassamhället. I sista hand är staten den härskande klassens instrument för att förtrycka och hålla nere massan av befolkningen, garanten för att allt förblir som det varit och att privategendomens helgd upprätthålls. Även om den moderna staten utför många andra funktioner, är dessa sekundära i relation till dess verkliga grund – skyddet av en uppsättning egendomsrelationer. För att göra detta, behöver den "beväpnade grupper av män och kvinnor" och ett monopol på våldsmonopolet. För att bygga socialismen, kommer det inte vara möjligt för arbetarklassen att använda staten som den ser ut idag – det vill säga med samma nätverk av domare, polischefer, armén och så vidare. Alla de viktigaste texter som förklarar hur vi förhåller oss till staten, och detaljerna kring taktiken som rör denna fråga kan hittas här.

 


 

Inledande artiklar

Marxismen och staten - Phil Mitchinson

Om staten: En föreläsning på Sverdlov-universitetet - Lenin

 

Staten och revolutionen

Staten och revolutionen - Lenin

Familjen, statens och privategendomens ursprung - Friedrich Engels

 

Revolutionen och marxisternas uppgifter

Övergångsprogrammet - Leo Trotskij

 

Längre artiklar

Teser och referat om den borgerliga demokratin och proletariatets diktatur - Lenin

[EN] Marxism and the State - Alan Woods

 

Övrigt

Anti-Dühring. Del Två: Kapitel II, III och IV - Friedrich Engels

 

Ljudfiler

[EN] Marxism and the State - Adam Booth

[EN] The State and Revolution - Jorge Martin

 


 

Fördjupning


Marxismens motstånd mot terrorism och blanquism

Därför är marxister motståndare till individuell terrorism - Leo Trotskij

Marxism och uppror - Lenin

 

Marxismens motstånd mot reformism och opportunism

Den proletära revolutionen och renegaten Kautsky - Lenin

Sociala reformer eller revolution? - Rosa Luxemburg

[EN] Trotsky's Critique of Popular Frontism

 

Lärdomar av Pariskommunen 1871

[EN] The Paris Commune of 1871

Inbördeskriget i Frankrike - Karl Marx

Pariskommunens lärdomar - Leo Trotskij

 

Andra klassiker

Kommunismens grundsatser - Friedrich Engels

Louis Bonapartes artonde brumaire - Karl Marx

 

Teorin om "statskapitalism"

[EN] Against the Theory of State Capitalism - Ted Grant

[EN] The Marxist Theory of the State - Ted Grant

 

Socialismens utveckling till kommunism

Kritik av Gothaprogrammet - Karl Marx