Sverige

Därför är vi kommunister

av Revolution (IMT)

542 svenska miljardärer äger i dag lika mycket som sex miljoner svenska vuxna tillsammans. Dessa några hundra kapitalister utgör kärnan i den svenska borgarklassen. Vi är kommunister, eftersom vår avsikt är att expropriera deras egendom och sätta den i arbetarklassens händer.

Belastningen på vårdarbetarna blir ännu värre

av Alexandra Bryngelsson

"Det är horribelt. Det finns enskilda individer på sjukhuset som i fjol kom upp över 700 timmar i ren övertid", konstaterade Karolinska Universitetssjukhusets huvudskyddsombud i Vårdfokus i mars. Ett berg av övertid krävs numera för att överhuvudtaget få sjukhusen att gå runt.

Barnen betalar priset för nedskärningarna på BUP

av Jennifer Österman

Mellan år 2006 och 2016 fördubblades den psykiska ohälsan bland barn och förra året kände mindre än hälften av unga hopp om framtiden enligt Ungdomsbarometern. Samtidigt blir köerna till barn- och ungdomspsykiatrin längre. Belastningen på personalen ökar och skyddsombud runt om i landet anmäler arbetsgivare till Arbetsmiljöverket.

Hur mycket är en arbetares liv värt?

av Katta Ljungdahl

Den 25 februari välte en grävmaskinist ned med sin grävmaskin i ett vattenhål i Masugnsbyn. Maskinistens hytt hamnade under vattenytan, och ingen av räddningsinsatserna nådde fram. Dödsfallet konstaterades dagen efter. Sedan början av 2022 har sex arbetare omkommit i olyckor på arbetsplatser.

Flyktingmottagandet: Har högern fått ett samvete?

av Elsa Rohlén och Lucas Pärnerteg

Under de senaste decennierna har hetsen mot flyktingar och invandrare stadigt ökat. Vi har sett skärpta gränskontroller, REVA och en ökad rasistisk hets där politikerna försöker sätta likhetstecken mellan invandring och gängkriminalitet. Budskapet har varit tydligt: olika upplagor av "Sverige är fullt". Nu vill plötsligt såväl högern som Socialdemokraterna öppna gränserna för de flyktingar som kommer från Ukraina. Hur kommer detta sig?

Krig, förstörelse och död: "en gyllene chans" för kapitalisterna

av Leo Marklund

Under kapitalismen finns det inga pengar till sjukhus när undersköterskorna frågar, men när generalerna ber om pengar till krig finns plötsligt hur mycket som helst. 2020 var världens totala militära utgifter de högsta sedan 1988, och allt pekar på en ytterligare skarp ökning under 2022. För den svenska vapenindustrin innebär krigets lidande och död ett guldläge att öka sina vinster. Som Lenin förklarade är krig förskräckligt – förskräckligt lönsamt.

Svenska perspektiv 2022

av Revolution (IMT)

Detta dokument antogs på Revolutions årsmöte i mars och skrevs innan kriget i Ukraina bröt ut. Det pekar ut de bakomliggande processerna: växande instabilitet, fortsatt ekonomisk kris med ökad inflation och borgarklassens försök i varje land att avleda arbetarklassens uppmärksamhet ifrån deras verkliga problem. Följden under den kommande perioden kommer att vara en skarp upptrappning av klasskampen.

Tågvärdar ersätts med kameror: Seko måste mobilisera

av Vilmer Hammarberg och Elsa Rohlén

I juni 2021 beslutade trafiknämnden i Region Stockholm att tågvärdarna på Stockholms pendeltåg ska ersättas med kameror. Detta är ytterligare ett steg i det led av nedskärningar som genomförts inom kollektivtrafiken under de senaste åren. Konsekvenserna är sämre service och ökad otrygghet på tågen, samt en ökad arbetsbörda för lokförarna. Den 5 mars organiserade SEKO Pendelklubb i Stockholm en demonstration mot försämringarna.

Entusiasm och kampvilja vid Revolutions årsmöte

av Revolution (IMT)

Under helgen samlades över hundra marxister på Revolutions årsmöte, i förberedelse för de revolutionära händelser som ligger framför oss både i Sverige och på världsskala.

Svenska kapitalistklassens klimatnota

av Sanna Sahlin och Pär Bengtsson

Varje år gör den svenska borgarklassen vinster på att förstöra klimatet. De senaste åren har klimatnotan för ett 30-tal av Sveriges storföretag uppgått till 800 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, nästan nio gånger mer än hela Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp. Men inte ens en bråkdel av företagens klimatförstörelse syns i de svenska klimatmålen, utan tacksamt nog för borgarklassen tar målen bara hänsyn till utsläpp som sker inom Sveriges gränser.

Prenumerera på innehåll