Sverige

Masskamp i Ådalen mot nedskärningar

av Fredrik Albin Svensson

Den 10 oktober marscherade 14 000 människor genom Kramfors under parollen "Ådalen reser sig igen! Rädda Sollefteå sjukhus!" Demonstrationen är särskilt anmärkningsvärd med tanke på att hela Kramfors kommun har 18 000 invånare. Från hela regionen strömmade man till Kramfors, i ilska över år av nedskärningar och nedläggningar. En upprorsstämning har spridit sig genom Ångermanland, och man har tvingat landstingsstyrelsen att backa.

Kampvilja och entusiasm på Revolutions studiehelg 2015

av Hannes Oscarsson

För marxister spelar studier en viktig roll i kampen mot kapitalismen, eftersom teori och politisk skolning är avgörande om vi vill förstå hur vi ska avskaffa kapitalismen. Med detta i åtanke samlades 34 deltagare till Revolution/IMT Sveriges studiehelg 2015 i Göteborg. Förutom intressanta och skolande diskussioner om historia, teori och dagens politiska situation lanserades även den nya tidningen Revolution. Det innebär ett steg framåt för den revolutionära marxismen i Sverige.

Den rödgröna budgeten – vänsterpolitiken lyser med sin frånvaro

av Ylva Vinberg

Trots att borgerlig media sjunger sin vanliga klagosång om skattehöjningar, innebär den nya budgeten att högerpolitiken i stort sett fortsätter. Vänsterpartiet borde ha varit de första att avslöja detta, men har istället, i utbyte mot några mindre reformer, lånat sitt namn till budgeten. Detta är en avgörande orsak till att partiet inte växer i opinionen, och man riskerar att missa chansen att kanalisera en växande radikalisering i framtiden.

Perspektiv för den svenska revolutionen 2015

av IMT Sverige

Detta är Svenska Perspektiv som Revolution, den svenska sektionen av IMT antagit 2015, som analyserar den politiska, ekonomiska och sociala situationen i Sverige - och gör en prognos för hur vi tror att den kommer utvecklas framöver. Med utgångspunkt i den internationella situationen - kapitalismens kris och den klasskamp som brutit ut i de mest krisdrabbade länderna som Grekland och Spanien - analyserar vi hur denna process kommer påverka och nå Sverige.

Marxistiska Studenter Göteborgs första möte för hösten: Marx hade rätt!

av Sebastian Ingvarsson

Den 10 september samlades 25 kamrater, de flesta unga men även några äldre, i en lektionssal på Göteborgs universitet vid sprängkullen för höstens första möte på ämnet Marx hade rätt. En del hade varit på möten med Marxistiska Studenter tidigare, men för de flesta var detta deras första möte. Dagen innan hade nystartade Marxistiska Studenter Chalmers sitt första möte på samma ämne, med 17 som deltog. Det tydligaste tecknet på marxismens relevans idag är kanske den entusiasm och hoppfullhet den väcker bland unga: diskussion inte enbart för diskussionens skull, utan för att förbereda för att aktivt delta i förändringen av samhället.

10 sätt att stoppa uteslutningen av Revolution ur Vänsterpartiet

av Revolutions redaktion

Vänsterpartiets partistyrelse tog nyligen beslutet att Revolution ska ses som ett konkurrerande parti till Vänsterpartiet, och eftersom partiets stadgar förbjuder dubbelorganisering så kommer nu vi som arbetar med Revolution att ställas inför uteslutningar. Vi inleder därför en kampanj för att stoppa dessa uteslutningar och för att upphäva det absurda beslutet som fattats av en liten majoritet av partistyrelsen – bara 12 mot 10. Vill du hjälpa oss? Här har du några förslag.

Göteborg säger: Refugees Welcome!

av Victor Madsen

Efter bilden på 3-årige Alan som drunknade i ett försök att ta sig över medelhavet har människor i hela Europa tagit till gator och torg för att protestera och demonstrera mot den ohållbara och inhumana politik som Europas politiker för – mot "Fort Europa". Den 9 september samlades mellan 15 000 och 20 000 människor på Götaplatsen i Göteborg för att visa sitt stöd till människor som är på flykt. Det var ett blandat arrangemang med politiska ungdomsförbund från alla partier förutom Sverigedemokraterna.

Stoppa Revolutions uteslutning ur Vänsterpartiet!

av Revolutions redaktion

I söndags röstade en liten majoritet av Vänsterpartiets ledning igenom att Revolution ska anses vara ett ”konkurrerande parti”. Det innebär att alla som arbetar med tidningen Revolution nu riskerar uteslutning ur partiet, och risken är stor att vi kommer att få se en häxjakt i partiet där man hotar folk med uteslutning till höger och vänster. I grunden handlar konflikten om vilken slags parti Vänsterpartiet ska vara: ett som nöjer sig med att få igenom mindre reformer i en parlamentarisk kohandel med den socialdemokratiska högern, eller ett som organiserar motoffensiven mot kapitalismens kris och öppet förklarar sig stå för ett perspektiv om en socialistisk revolution som lösning på samhällets problem.

Mot uteslutningen av Peter Möller! Försvara tidningen Revolution! Nej till häxjakt på marxister!

av Revolutions redaktion

Under måndagen skrev Peter Möller ett inlägg på Facebook där han förklarade att Vänsterpartiets verkställande utskott (VU) föreslår partistyrelsen att besluta att Revolution ska ses som ett ”konkurrerande parti”. I ett inlägg på Facebook förklarade Peter, som själv sitter i partistyrelsen, att detta i första hand är ett oärligt försök att komma åt och utesluta honom. Men det sätt som det görs på, innebär att det samtidigt är ett angrepp mot tidningen Revolution, mot marxismen och i förlängningen också mot hela partiets vänster.

Polisrepression i Mexiko City – kamrater från IMT skadade

av In Defence of Marxism

Den 26 augusti, efter en demonstration för de 43 Ayotzinapastudenter som staten rövade bort för 11 månader sedan, attackerade polisen i Mexiko City en grupp aktivister som var på väg hem, och skadade flera av dem. Bland dem fanns mödrar till Ayotzinapastudenterna, men också ledande kamrater i La Izquierda Socialista (IMT) och CLEP (Tekniska högskolans studenters kampkommitté).

Prenumerera på innehåll