Sverige

Stoppa Revolutions uteslutning ur Vänsterpartiet!

av Revolutions redaktion

I söndags röstade en liten majoritet av Vänsterpartiets ledning igenom att Revolution ska anses vara ett ”konkurrerande parti”. Det innebär att alla som arbetar med tidningen Revolution nu riskerar uteslutning ur partiet, och risken är stor att vi kommer att få se en häxjakt i partiet där man hotar folk med uteslutning till höger och vänster. I grunden handlar konflikten om vilken slags parti Vänsterpartiet ska vara: ett som nöjer sig med att få igenom mindre reformer i en parlamentarisk kohandel med den socialdemokratiska högern, eller ett som organiserar motoffensiven mot kapitalismens kris och öppet förklarar sig stå för ett perspektiv om en socialistisk revolution som lösning på samhällets problem.

Mot uteslutningen av Peter Möller! Försvara tidningen Revolution! Nej till häxjakt på marxister!

av Revolutions redaktion

Under måndagen skrev Peter Möller ett inlägg på Facebook där han förklarade att Vänsterpartiets verkställande utskott (VU) föreslår partistyrelsen att besluta att Revolution ska ses som ett ”konkurrerande parti”. I ett inlägg på Facebook förklarade Peter, som själv sitter i partistyrelsen, att detta i första hand är ett oärligt försök att komma åt och utesluta honom. Men det sätt som det görs på, innebär att det samtidigt är ett angrepp mot tidningen Revolution, mot marxismen och i förlängningen också mot hela partiets vänster.

Polisrepression i Mexiko City – kamrater från IMT skadade

av In Defence of Marxism

Den 26 augusti, efter en demonstration för de 43 Ayotzinapastudenter som staten rövade bort för 11 månader sedan, attackerade polisen i Mexiko City en grupp aktivister som var på väg hem, och skadade flera av dem. Bland dem fanns mödrar till Ayotzinapastudenterna, men också ledande kamrater i La Izquierda Socialista (IMT) och CLEP (Tekniska högskolans studenters kampkommitté).

Svek från brandmännens ledning

av Victor Madsen, Brandman Piteå Räddningstjänst

Efter drygt en månads strejk slöt ledningen för Brandmännens riksförbund (BRF) till slut ett avtal med SKL/Pacta. Men många medlemmar känner sig förda bakom ljuset och arga. Samtidigt slår ledningen sig för bröstet över ett "lyckat avtal" och beskriver det hela som en seger.

Avanti byter namn till REVOLUTION

av Revolution

Kamp för en marxistisk tidning!

På Avantis senaste årsmöte beslutade vi att byta namn på tidningen till REVOLUTION. Detta är ett viktigt steg som gör att samma politik kommer att få en tydligare och hoppas vi därför mer lättillgänglig förpackning.

Protester stoppar SD:s rasistiska reklam i tunnelbanan

av Jannis Tsiamis

Efter stora protester har SL äntligen stoppat den rasistiska SD-reklamen i Stockholms tunnelbana, vilket visar att kamp lönar sig. Dessa demonstrationer och protester kommer efter en tid av effektiv antirasistisk mobilisering. I denna artikel ges en kort rapport och analys.

Från Malmö till det grekiska folket: vi stödjer ert OXI till trojkans attacker!

av Jennie Fryksäter

Dagarna före och efter folkomröstningen i Grekland om åtstramningspaketet var det flera demonstrationer runt om i Europa och på sociala medier spreds solidaritetshälsningar till det grekiska folket. Även i Sverige hölls flera mindre stödmanifestationer. Detta är en rapport från en sådan i Malmö.

Plundring av allmännyttan i Luleå

av Johan Kangas

Måndagen den 15 juni drev socialdemokraterna, ivrigt påhejade av de borgerliga partierna, i Luleås kommunfullmäktige igenom ett beslut att sälja 3 000 av det allmännyttiga bostadsbolaget Lulebos lägenheter, vilket är en tredjedel av beståndet. Denna plundring av kommunala tillgångar är ett slag i ansiktet på Luleås hyresgäster, framförallt de unga och stadens över 10 000 studenter.

Ockupationen i Högdalen – ”Vi är Alliansens experimentverkstad”

av Alexandra Bryngelsson Moa Sönnerbrandt

Lördagen den 23 maj anordnade aktivistgruppen Högdalens vänner en vårfest mot vinsthets. Senare gick vårfesten över i en ockupation av den gamla skolan i Högdalen som tidigare sålts till Veidekke, som planerar att riva byggnaden för att göra plats för 450 bostadsrätter. Ockupationen varade fram till den 17 juni då polisen bröt sig in och avvisade dem som var på plats.

Allt stöd till brandmännens strejk!

av Victor Madsen, Brandman Piteå Räddningstjänst

Den 15 juni 06:00 tog Brandmännens riksförbund (BRF) ut sina deltidsbrandmän i strejk som svar på det avtal de erbjudits vid förhandlingarna med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)/Pacta, där samtliga i förbundsstyrelsen för BRF gav ett enat nej. I förslaget som lagts fram av SKL/Pacta skulle deltidsanställda få 2353 kr mindre än övriga jourhavande kommunalanställda för samma schemalagda tid, vilket BRF förklarade var en ren förolämpning!

Prenumerera på innehåll