Sverige

Delseger för tågarbetarna – fira, men ta kampen vidare

av Fredrik Albin Svensson

Den 18 juni skrev Almega och SEKO på ett avtal som avslutade den drygt två veckor långa tågstrejken, som inneburit både inspiration och hopp för de många arbetare och ungdomar som hankar sig fram på tim- och deltidsanställningar. Det nya avtalet beskrivs som ”ett genombrott när det gäller att stoppa missbruket av deltider” av SEKO:s avtalssekreterare, och som ett ont tvång av Almega. Mer än något annat är det alltså tydligt att tågarbetarnas kamp burit frukt, och att tågföretagen tvingats ge med sig.

Strejkvakt: "Bara inte SEKO fegar ur!"

av Fredrik Albin Svensson

Tågstrejken är den första stora strejken vi sett i Sverige på över ett decennium. Den har åtnjutit ett enormt stöd, och innebär en hoppfull ljusglimt för alla arbetare över hela Sverige som kämpar med timanställningar, deltidsanställningar och korttidsvikariat. Strejken visar oss att det är möjligt att kämpa och att det är möjligt att få stöd för sin kamp. Men den visar också att borgarklassen är fast besluten att öka arbetstakten och försämra våra arbetsvillkor – och att den därmed inte kommer ge några eftergifter gratis.

Efter rikstinget: För ett revolutionärt Ung Vänster

av Sigrid Wikström

Den 18-20 april höll Ung Vänster riksting i Herräng utanför Norrtälje. Precis som i arbetarrörelsen i stort går förbundets ledning åt höger. I Ung Vänster har det orsakat skarpa interna konflikter. Vi har sett starka radikalistiska strömningar och samtidigt en kraftigt försvagad och desorienterad vänster. Behovet är enormt av ett seriöst revolutionärt marxistiskt alternativ till den nuvarande ledningens högerinriktning.

Släng ut kapitalisterna från skolan!

av Fredrik Albin Svensson

Alla som arbetar inom skolväsendet upplever bristen på resurser. Man skär ner och sparar, ökar arbetsuppgifterna och arbetstiden, och försöker minska kostnaderna för lokaler, böcker och annat skolmaterial. Och besparingarna drabbar i första hand lärarna. Överallt kommer det larmrapporter. I exempelvis Örebro, så har undervisningstiden på ett år ökat med 20 procent, och 75 procent av lärarna sover nu dåligt på grund av jobbet. Nio av tio säger sig uppleva stressymptom varje dag.

Intervju: Facklig kamp bland bemanningsanställda

av Ylva Vinberg

Vi publicerar här en intervju med Per Andersson, metallarbetare på Volvo och fackligt aktiv sedan många år tillbaka. Han har vart med och organiserat både fast anställda och senare bemanningsanställda. Lärdomarna från hans arbete kan tjäna som en inspiration och en inblick i hur facklig kamp kan gå till i praktiken.

Ungdomens situation: Permanent massarbetslöshet – ingen framtid

av Johan Nystedt

Arbetslösheten i Sverige har under de gångna decennierna sakta men säkert stigit och antagit fruktansvärda proportioner, och uppgick i februari till 8,5 procent. Detta är siffror som hade ansetts vara fullständigt otänkbara inte alltför länge sedan. Ungdomsarbetslösheten har länge varit hög och är nu 23,5 procent.

Tågstrejken – vinn, och ta kampen vidare

av Alexandra Bryngelsson

Den 2 juni tog SEKO ut 300 av sina medlemmar som jobbar på Öresundstågen och snälltågen i strejk mot Veolias dåliga arbetsvillkor. Det gäller särskilt planerna på att sparka 250 heltidsanställda för att tvinga dem återanställning på deltid och fylla ut verksamhetsbehov med ökad andel timanställda. Strejken beräknas påverka ca 75.000 dagliga pendlare i södra Sverige.

Uttalande: Allt stöd till tågstrejken

av Avanti red.

SEKO:s tågstrejk mot Veolia måste ges allt stöd. Att tvinga de anställda att söka om sina jobb för att tvinga fram deltider, mindre bemanning, etc. är ett fult trick som hotar alla arbetares villkor.

Lyckad protest mot SD i Göteborg

av Simon Hedelin

Efter en lång och brokig turné runt i Sverige - där varenda möte har kantats av motstånd från människor som visar sitt avståndstagande från den rasistiska och högerpopulistiska linje de för - var Sverigedemokraterna inne på sin sista dag med ett flertal möten inprickade i landet. Här nedan en rapport från det lyckade antirasistiska protestmötet i Göteborg.

Vänd rasismen ryggen

av Victor Madsen

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons valturné har stött på motgång efter motgång. Elever har vägrat att släppa in dem på sina skolor och sjukhuspersonal har vägrat låta dem besöka deras arbetsplats. Deras torgmöten har över hela landet mötts av motdemonstrationer där ungdomar och arbetare vänt sina ryggar mot Åkesson för att visa att man inte står bakom hans försök att använda rasismen för att så split och vända arbetare emot arbetare. Den 19 maj kom Åkesson till Piteå och möttes där av 600 motdemonstranter. Victor Madsen från Ung Vänster Piteå rapporterar från demonstrationen.

Prenumerera på innehåll