Sverige

Inga illusioner i kapitalismen

av Avanti

Som väntat sänkte den svenska riksbanken räntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent. Riksbankskommissionen har under en längre tid varit splittrade i denna fråga. Riksbankschefen Stefan Ingves har hållit emot en räntesänkning, för att inte spä på problemen med hushållens höga skuldsättning. Falangen kring vicechefen Karolina Ekholm har istället varit för en räntesänkning eftersom Sverige enligt dem annars riskerar att få deflation.

Uteslutningen av Allard – en attack mot vänstern!

av Ylva Vinberg

Ung Vänster Örebros ordförande, Markus Allard, har uteslutits från Vänsterpartiet och Ung Vänster. Allard har varit en drivande person inom vänstern i partiet och ungdomsförbundet, och uteslutningen är en attack och markering mot hela vänstern. 

Efter attacken i Kärrtorp: Arbetarrörelsen måste försvara sig!

av Stefan Kangas

Söndagen den 15 december attackerades en fredlig manifestation mot rasism i Kärrtorp av ett 30-tal svartklädda huliganer från den nazistiska organisationen Svenska motståndsrörelsen (SMR). Manifestationen bestod av minst 200 personer, varav de flesta verkar ha varit vanliga Kärrtorpsbor med barnvagnar som tröttnat på nazisternas ökade aktivitet i området, bestående av bland annat misshandel av vissa boende och sprayade hakkors på tunnelbanestationer och lokala skolor och dagis. Nazisterna kom beväpnade med påkar och sköldar och slängde både glasflaskor och knallskott mot demonstranterna.

Hårdare regler för arbetslösa – vem gynnar det?

av Ylva Vinberg

Arbetslösheten ökar. Antalet öppet arbetslösa är nu uppe på 220 267, vilket är en ökning med 6 722 personer på ett år. Vad är regeringens svar? Striktare regler för arbetssökande som får A-kassa.

Busstrejken avslöjar ledningens brister

av Stefan Kangas

Efter en strejk i juni, vars genomförande lämnat mycket övrigt att önska, skrev Kommunals förhandlare under ett avtal med få verkliga framsteg. Det visar att ledningen varken vill eller vet hur man ska ta en seriös strid för att vinna.

SSU-kongressen – högern befäster sina positioner

av Jakup Güven

Den 9-12 augusti höll SSU sin 37:e kongress i Stockholm. Vänstern var som på flera kongresser tidigare i minoritet, och ställde sig i försvarsställning. Detta skapade utrymme för högern att vara mer offensiv och befästa sin dominerande position inom förbundet. Stämningen på kongressen var konfliktfylld och en delegat påpekade att det inte kändes som ett förbunds kongress utan som två helt olika partier som debatterar med varandra.

Valet 2014: Vilken väg för Vänsterpartiet?

av Ylva Vinberg

Om ett år är det val till riksdagen, och det ser illa ut för borgerligheten. Vänsterpartiets partistyrelse har lagt fram ett förslag till uttalande inför kongressen i januari, där de utvecklar den strategi och politik som de menar att de skall föra inför valet. Men detta ställer djupare frågor om Vänsterpartiets uppgifter och partiets karaktär som vänsteropposition. Vad kan partiet uppnå utan att bryta med kapitalismen? Vi hoppas att denna artikel kan fördjupa diskussionen i Vänsterpartiet och hjälpa till att beväpna partiet i kampen mot högerregeringen.

Bred uppslutning på diskussionskväll om marxismen och historien

av Christofer Bengtsson

Marxistiska Studenter på Göteborgs Universitet höll den 10 september sitt tredje möte för terminen under rubriken "Marxismens historiesyn: Från slavsamhälle till socialism!" Omkring 30 deltagare fick ta del av en diskussion om den vetenskapliga socialismens - marxismens - historiesyn, eller som den också kallas: den historiska materialismen.

Lyckad start för Marxistiska Studenter Göteborgs Universitet

av Emma Eliasson Åström

Göteborgs Universitets Marxistiska Studenter hade sitt första möte den 11 september. Uppstartsmötet för höstens öppna möten var välbesökt och givande. Över 30 deltagare kom till mötet som ägde rum i universitetets lokaler på Spängkullsgatan, Campus Haga, i hjärtat av den statsvetenskapliga institutionen. Temat för kvällen var Marx hade rätt! och inledde gjorde Avantis Stefan Kangas.

Vänsterpartiet och sex timmars arbetsdag – vilken strategi?

av Christofer Bengtsson

Åttatimmarsdagen blev lag i Sverige den 1 januari 1920. Det säger sig självt att produktiviteten har ökat sedan dess, alltså att vi helt enkelt kan producera mindre på kortare tid. Det borde vara en självklarhet att vi då också kan arbeta mindre. Men istället har den övervägande majoriteten av alla vinster av arbetets ökade produktivitet under nittonhundratalet tillfallit kapitalisterna.

Prenumerera på innehåll