Sverige

Krutdurkar i varje hörn

av Avanti

Ledaren i det senaste numret av Avanti diskuterar den alltmer instabila världssituationen, gör nedslag i vad som sker och har skett ned senaste tiden och menar att bristen på ett marxistisk ledarskap i de kamprörelser som bryter fram är ett objektivt problem för de revolutionära rörelserna. Den marxistiska tendensen måste bli större och starkare för att revolutionerna ska kunna segra! Teckna en prenumeration på Avanti och gå med oss och arbeta för att bygga marxismens styrkor som kan avskaffa kapitalismen! 

Ung Vänsters kongress – ett steg fram för vänstern

av Ylva Vinberg

Den 9-12 maj höll Ung Vänster sin 46:e kongress i Linköping. Efter förra kongressen, då principprogrammet totalreviderades och förbundet tog ett klart steg åt höger, trodde inte många att det skulle gå bättre denna gång. Men trots att vänstern stod svagare än förra gången fick man igenom flera viktiga motioner.

Bostadsbubblan - En omöjlig ekvation för kapitalismen

av Alexander Regander

I juni 2005 skrev tidningen The Economist en artikel med rubriken ”Flodvågen närmar sig” och ingressen ”Den globala ökningen av bostadspriserna är den största bubblan i historien. Förbered dig för den ekonomiska smärtan när den spricker”. Detta är utan tvivel en nykter och mycket riktig analys av läget. 2008 sprack bostadsbubblorna i både USA och Storbrittanien - vilket har fått enorma konsekvenser - men kommer samma sak ske i Sverige?

Marknaden fungerar inte: Vem försvarar välfärden?

av Alexandra Bryngelsson

Den offentliga sektorn har länge varit eftersatt med minskande personaltäthet och sämre villkor med ökad stress och ohälsa som följd. Samtidigt anställer offentlig sektor närmare 1,5 miljoner personer i Sverige och utför många viktiga funktioner som att ta hand om äldre och sjuka samt att ge oss en bra utbildning på alla nivåer. Att offentlig sektor fungerar bra skulle nog dom flesta hålla med om är viktigt. Men det är det väl knappast någon hemlighet att läget i offentlig sektor är långt ifrån bra!

Trängselskatten i Göteborg – en attack mot arbetarklassen!

av John Sandberg

Sedan den första januari i år har trängselskatt införts i Göteborg, precis som det har varit i Stockholm sedan tidigare. Det kostar nu mellan åtta och arton kronor att passera en betalstation under vardagar, beroende på vilken tid man passerar.

Trängselskatten har kritiserats från både höger och vänster, men i den allmänna debatten har det saknats ett tydligt klassperspektiv: det är en avgift, det vill säga alla betalar lika mycket oavsett inkomst, och som alla avgifter drabbar den de som har sämst ekonomi: ungdomar, studenter, arbetare, arbetslösa och pensionärer.

Stockholm brinner - borgarklassen borde vara rädda!

av Stefan Kangas

Sveriges förorter brinner igen: Husby, Kista, Tensta, Rinkeby, Fittja, Vårby, Norsborg, Jakobsberg, Flemingsberg och Skärholmen. Bilar har stuckits i brand, polisstationer har fått sina fönster sönderslagna och grupper av ungdomar har kastat sten mot polisen. Detta är ett symptom på det kapitalistiska systemets återvändsgränd, men också en föraning om kommande revolutionära händelser. En länge undertryckt ilska har fått ett desperat uttryck när kapitalismen inte längre kan erbjuda ungdomen något hopp om en framtid.

Fäll regeringen - med socialistisk politik!

av Avanti!

Den borgerliga regeringen börjar bli allt mer impopulär. Både Kristdemokraterna och Centern ligger nu under fyraprocentsspärren. Enligt opinionssiffrorna som Demoskop gav i mars månad låg alliansen på 39,6 procent och de rödgröna på 48,1 procent. De små allianspartierna tappar till Moderaterna som i sin tur tappar till Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, partiet som legat runt 9-10 procent de senaste månaderna och därmed är tredje största parti.

Men varför börjar den borgerliga regeringen tappa i stöd? Om inte annat, så åtminstone för att deras arbetarfientliga politik nu börjar få sin verkan. Det börjar gå upp för allt fler människor vad deras ”reformer”, eller snarare kontrareformer, faktiskt innebär.

Bred uppslutning på arbetarrörelsens högtidsdag!

av Alexander Regander

Årets 1 maj demonstrationer visar att det finns ett stort missnöje mot den borgerliga alliansregeringens arbetarfientliga politik. Runt om i landet slogs tidigare års deltagarsiffror med rekordnivåer i Malmö där över 3000 demonstrerade, i Göteborg med 5000 deltagare och i Stockholm där över 15000 personer trängdes på medborgarplatsen. Vänsterpartiets fokus låg på en kritik mot nedskärningarna i den offentliga sektorn och den krisartade situationen i den svenska välfärden.

En socialistisk kommunal- och regionalpolitik?

av Fredrik Albin Svensson

De tuffa nedskärningar som just nu genomförs i kommuner och landsting, land och rike runt, har katastrofala effekter. I spåren av såväl nittiotalskrisen som den nuvarande krisen har politiker och tjänstemän på alla nivåer fått se sin budget krympa snabbt. Frågorna tornar plötsligt upp sig, med akut relevans: Går det att vägra administrera borgerlighetens nedskärningar? Vad är egentligen en socialistisk kommunal- och regionalpolitik?

Till marxismens försvar

av Avanti

Detta är Avantis första egentliga ledare, från och med detta nummer ett stående inslag. Varför ska man ha en ledare? Måste man? För att varje tidning "ska" ha en ledare, det vill säga av rena rutinskäl? Absolut inte. Det grundar sig i den objektiva situationens behov.

Prenumerera på innehåll