[Video] Finska revolutionen 1917-18 - lärdomar av ett nederlag

av Stefan Kangas
Demonstration på Storkyrkans trappa i Helsingfors under det röda väldet 1918. Foto: Public domain

Den finska revolutionen 1917-18 är ett stolt kapitel i den internationella arbetarklassens historia men som slutade i ett blodigt nederlag. Stefan Kangas från Revolution (IMT) berättar om revolutionens historia.  

 


 

PRENUMERERA PÅ REVOLUTION

Om du gillar den här artikeln, teckna en prenumeration på Revolution. För endast 379 kr får du 11 nr av Revolution med 20 sidor välmatade med marxistiska analyser av klasskampen i Sverige och internationellt.

Du kan också ge en donation.