[Video] Introduktion till marxistisk kristeori

av Stefan Kangas
[Video] Introduktion till marxistisk kristeori

Stefan Kangas från Revolutions redaktion inleder här en diskussion om marxistisk kristeori på Revolutions studiehelg i Göteborg den 9-11 oktober 2015.

För att förstå kapitalismens återvändsgränd och situationen i världen måste vi sätta oss in i marxismens grundläggande förklaringar av hur systemet fungerar. Vad är det som gör att kapitalisterna kan producera massor, men inte kan få allting sålt? Vad är egentligen överproduktion? Och hur hänger detta samman med kampen för socialism?

  

 


 

PRENUMERERA PÅ REVOLUTION

Om du gillar den här artikeln, teckna en prenumeration på Revolution. För endast 379 kr får du 11 nr av Revolution med 20 sidor välmatade med marxistiska analyser av klasskampen i Sverige och internationellt.

Du kan också ge en donation.