[Video] Marxismens filosofi

av Ylva Vinberg
[Video] Marxismens filosofi

Ylva Vinberg från Revolutions redaktion inledde en diskussion om marxistisk filosofi på Revolutions studiehelg Röd oktober i Göteborg. Se videon här!

För marxister är filosofin en vägledning till handling. Filosofi är en grundsyn på världen, som beskriver de underliggande sambanden för hur saker och ting fungerar, och som därför hjälper oss att tolka och förstå verkligheten - så att vi sedan kan ingripa i den och förändra den.

  

 


 

PRENUMERERA PÅ REVOLUTION

Om du gillar den här artikeln, teckna en prenumeration på Revolution. För endast 379 kr får du 11 nr av Revolution med 20 sidor välmatade med marxistiska analyser av klasskampen i Sverige och internationellt.

Du kan också ge en donation.