[VIDEO] Marxismens relevans idag

av Alan Woods
[VIDEO] Marxismens relevans idag

Avanti publicerar här ett videoföredrag om Marxismens relevans idag. Marxismen har alltid varit en attackerad vetenskap och stått under en ständig smutskastning från borgerligheten. Åren efter Sovjetunionens fall fick den reaktionära borgerliga vetenskapen vatten på sin kvarn och deklarerade marxismens och kommunismens död. De såg i Sovjetunionens upplösning slutet på historien och deklarerade den "krisfria kapitalismen" och det liberala kapitalistiska samhället som historiens slutpunkt, det mänskliga samhällets fulländning.  Marxister förstod att detta såklart var rent struntprat och fullkomligt ohistoriskt.

De senaste åren har marxismen fått ett rejält uppsving. Mycket av det som Marx analyserade kring ekonomin har uppmärksammats i ljuset av den kris som slog världen med häpnad 2008. Den globala krisen för kapitalismen gjorde slut på borgerlighetens myt om den krisfria kapitalismen och "historiens slut". Vi har fått bevittna händelser av världshistorisk betydelse under de senaste åren och än ligger de största händelserna framför oss. Alltfler människor börjar söka efter ett alternativ till kapitalismens krisande samhälle. Marxismen ger både svar på varför kapitalismen är i kris men också idéer på hur vägen till ett annat samhälle ser ut.

Alan Woods, marxistisk teoretiker och ansvarig utgivare för In Defence of Marxism (www.marxist.com) och författare till  ett flertal böcker, pratar om marxismens relevans idag och om marxisternas roll och uppgifter i de händelser som sker och kommer att ske i den kommande perioden.

Föredraget hölls som en inledning på UCLU:s (Marxist Society in London) vinterskola med temat minnet av Karl Marx 130 års jubileum.

  

 


 

PRENUMERERA PÅ REVOLUTION

Om du gillar den här artikeln, teckna en prenumeration på Revolution. För endast 379 kr får du 12 nr av Revolution med 20 sidor välmatade med marxistiska analyser av klasskampen i Sverige och internationellt.

Du kan också ge en donation.